iMunis eDeska

Strachujov

Úřední deska – Detail

dle zákona 106/1999

Značka: 106 Zveřejněno od: 21.6.2017 22:35:57 Zveřejnit do: 22.6.2020 Typ: zákon 106/1999 Původce: Obec Strachujov Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 465 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Strachujov

Vyvěšeno od: 21.6.2017
Má být vyvěšeno do: 22.6.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.6.2017 22:35:57
Do: 22.6.2020

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.